Retried Priests

Retried Priests

 

1. V.Rev. Fr. Nathaniel Ramban
Mount Tabore Dayara, Pathanapuram 0475 - 2352475
 
2. Rev. Fr. K A Abraham
Mount Tabore Dayara, Pathanapuram 0475 - 2352475,               9447362892
 
3. Rev. Fr. P. T. Abraham, 
Panackamattathu, Niranam. 0469 - 2611475
 
4. Rev. Fr. Abraham Tharakan,
  Alummottil House, 
Podiyadi P. O, Thiruvalla. 0469 - 264364
 
5. Rev. Fr. P. T. Cherian, 
Parappally Parayil, 
Kadamankulam, Kallooppara. 0469 - 2677727
 
 
6. Rev. Fr. L. George, 
Karackel Puthenpurackal,
  Kadapra-Mannar P O Niranam   0469 - 2610342
 
7. Rev. Fr. V. K. George, 
Valiya Veetil, 
Manjadi P. O, Thiruvalla. 0469 - 2607146
 
8. Rev. Fr. George Jacob, 
Thachedathu,
  Azhiyidathuchira P. O, Thiruvalla.   0469 - 2600135,                       9400670135
 
9. Rev.Fr. K.I. Jacob,
  Kaduthanathu, Karukachal. 0481- 2487366
 
10. Rev.  Fr. M.C. Jacob,
Mundaplackal Mannil, 
Kunnamthanam 0469 - 2688321
 
11. Rev.Fr. K.V.John, 
Jolly Bhavan, Kuttoor,   
Thiruvalla 9495329482
 
12. Rev.Fr. P.K.  Kuriakose,
  Pulimoottil, 
Thukalassery, Thiruvalla. 0469 - 2605735
 
 
13. Rev. Fr. Ninan, 
Kanneril, 
Melpadam, Mannar. 0479 - 2313502
 
14. Rev. Fr. A. P. Thomas, 
Ayroorthara,
Anicadu P. O, Mallappally (W). 0469 - 2680330